www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

ਮਾਤਮ ਪੁਰਸੀ (ਵਿਅੰਗ)

- ਹਰਜੀਤ ਦਿਓਲ, ਬਰੈਂਪਟਨ

 

ਉਰਦੂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਂਗ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਅਪਾਹਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਰਦੂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜੀ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹੀ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਜਹੇ ਨਸੀਬ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ ਵਿਲਾ ਕੂਵਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਠਾੳਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਖਾਨਾ ਅਤੇ ਦੌਲਤਖਾਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੌਲਤਖਾਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗਰੀਬਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਲ ਵਿਲਾ ਕੂਵਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮਾਤਮ ਪੁਰਸੀ ਅਤੇ ਮਿਜਾਜ ਪੁਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਜਾਜ ਪੁਰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਤਮ ਪੁਰਸੀ ਕਹਿ ਬੈਠੀਏ ਤਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਾਤਮਕ ਫਿਲਮ ਰੁਦਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 'ਮਕਾਣਾਂ' ਮਾਤਮਪੁਰਸੀ ਦੇ ਸਰਵਸ਼ਰੇਸ਼ਟ ਨਮੂਨੇ ਸਨ। ਮਾਤਮ ਪੁਰਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਜਾਜ ਪੁਰਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾਸਾਜ਼ (ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ) ਹੋਣ 'ਤੇ। ਉਂਝ ਮਿਜਾਜ ਪੁਰਸੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਵੱਸ ਪੈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਿਜਾਜ ਪੁਰਸੀ ਉਪਰੰਤ ਮਾਤਮਪੁਰਸੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਸੀ(ਆਂ) ਬੜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਦਾ ਤੋਂ ਇਸ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਤਮਪੁਰਸੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਸੌ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਖਾਸ ਸਨੇਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜਤਾਉਣਾ (ਮਾਤਮਪੁਰਸੀ ਕਰਨਾ) ਮਹਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਨਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 'ਲਓ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਗਏ।' ਜਾਂ ਫੇਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾਸਤਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਹ ਵੀਚਾਰੇ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੜਚਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ (ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਵੇਂ ਓਹ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ) ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਤੁੱਲ ਬਨਾਉਣਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਤਮਪੁਰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਮਪੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਢੀਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਓਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬਨ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਮਪੁਰਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਨਾਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਸਾਥੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਫੋਨ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਹੀ "ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰ ਗਏ" ਇੱਧਰੋਂ ਬੜੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ 'ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਨ ਜੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਕੇ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਫੇਰ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਅੱਠ ਵਜੇ ਪੈਗ ਲਾਇਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਢੇ ਕੁ ਨੌਂ ਵਜੇ ਸੌਣ ਚਲੇ ਗਏ'...ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਜੇਗਾ। ਲੋਕੀਂ ਕਹਿਣਗੇ 'ਨਾ ਹਾਏ ਨਾ ਬੂ ਇਹੋ ਜਹੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ'। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਨਾਸਤਕ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੋ ਚਾਰ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਫੋਨ ਵੱਜ ਪਵੇਗਾ 'ਹੈਲੋ'..ਇੱਧਰੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ 'ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਨ ਜੀ' ਪਰ ਓਧਰੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ 'ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਸ ਤਰੀਕ ਤਾਂਈਂ ਬਿਲ ਭਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗੀ'... ਲਾਹੌਲ ਵਿਲਾ ਕੂਵਤ! ਇਹ ਕੀ ਰੇਖ 'ਚ ਮੇਖ ਵੱਜ ਗਈ!

 


Buwl jfvy ikhVf,nfnI df ivhVf

 jspfl kOr

 

mihkdy irsLqy ijLMdgIc KjLfny dI qrFH huMdy hn qy jy mihk imTfs bxI rhy qF Kjfnf dUxf cOxf huMdf rihMdf,muwk jfvy qF mUl vI Kuwsdf jfpdf.myry kol vI iewk ieho ijhf iPks izpfjLt hY.

  smfijk jIvn hr irsLqy ibnf aDUrf hY,dfdky aqy nfnky hr irsLqy dI afpxI aihmIaq,KUbsUrqI, cfa,qFG qy imTfs hY.dfdky pirvfr dy hr mYNbr dy kol rihMidaF Auh qF jIvn df ihwsf hI bxy huMdy hn, sfzf afpxf rUp,sfzI pCfx huMdy hn.jy qulnf nf kridaF jfxIeyqy irsLiqaFcoN irsLqf nfnikaF df bVf hI suhfvxf huMdf hY.bwcf mF dy ijLafdf nyVy hox krky,mF df bwicaF smyq pyky jfx krky Kfs ipafr dulfr bwcy nUM nfnikaF df dIvfnf bxf idMdf hY.dubfrf jfx nUM bwcy puwCdy rihMdy, mfmy kdoN jfxf?mF vI qF mfipaF qoN dUr aksr XfdF rfhIN vI bwicaF nUM joVI hI rwKdI,CuwtIaF afAuxgIaF, iPr mfmy jfvFgy

  myry nfnky phuMcx leI 7-8 GMty dI dUrI qih krnI pYNdI sI.qy Aus smyN jfx dy koeI afpxy sfDn vI nhIN sI huMdy,bwsF rfhIN jfxf,mMmI df kuJ idn pihlF hI iqafrI ivwc lwgxf ik kMm inptf leIey,iPr hPLqy leI jfxf-ieh gwlF bVy hI hulfry ijhy vFg lgdIaF,jfx dy Aus cfa nUM mYN awj vI mihsUs kr skdI hf.7-8 GMty dy sPr leI QoVHf svyry AuwTxf,iPr ipMz qoN iksy ny bws qy cVfAux afAuxf,Auh gwlF-ikhVI bws qy jfxf awgy lYx afAux leI dws idqf ieh gwlF iewk bVI hI romFck ijhI Bfvnf Br idMdIaF.iewk axkhI, axjfxI ijhI KusLI ijs nUM sLfied ibafn nhIN kIqf jf skdf qy Auh isrPL bwicaFc ho skdI hY jF iPr ijs aOrq ny pyky jfxf huMdf,Aus nUM pqf ho skdf.

 nfnky dUr hox kfrn mMmI sfl ivwc isrPL iewk vfr pyky jFdy sI qF iPr ieh judfeI qy ipafr df rlyvF kI kihxy Aus imlxI dy.

   myry nfnky pirvfr ivwc sfry bwcy sfzy nfloN kfPLI vwzy sI aqy kuJ hmAumr vI sn.awj mYN mihsUs kr skdI hF ik bwcy vI ikMny svfrQI huMdy hn,ikAuNik hmAumr bwicaF nfl dosqI Gwt sI,Auh vI qF brfbr dI qvwjo dy hwkdfr sn, lyikn asIN mihmfn hox kfrn sfzy nfl Kfs ivhfr kIqf jFdf, asIN vwzy BYx BrfvF kol rihxf ijLafdf psMd krdy aqy Auh afpxy kol rwKx leI ijLd vI krdy ikAuNik ijLMdgI dy ruJyvyN eyny nhIN sI.pRfhuxy vyK ky cfa cV jFdf sI Aus vkq.awj qF nklI muskfn hI svfgq krdI hY.

   Auh inrCl,sfPL ,moh iBwjIaF gwlF aqy ipafr ijs nUM mYN klm rfhIN awj sFJIaF krnf cfhuMdI aqy sFB ky rwKxf vI,ikAuNik aijhy irsLqy hux ikqy nhIN lwBdy, ivrly tfvyN hoxgy.ksUr irsLiqaF df nhIN jLmfny dI rPLqfr, loVF,ieCfvF afpxy afp nUM muwK rwKxf aqy vkq dI kmI sfk-skIrIaF nUM sokf lgf rhI hY.

  pitafly qoN koeI 70ku: ik:mI: dUr ipMz sfgrf myry nfnky jfx leI 3 ku ik:mI: sPr pYdl hI krnf pYNdf sI, bYg aqy bwicaF dy nfl qurnf QoVf aOKf hI huMdf hovygf.zYzI ny iewk hwQ ivwc atYcI kys PV ky qury jfxf qy QoVHf guwsy ivwc vI kihxf, ikwQy rwb dI DMunI qy Gr pfieaf.pr idl dy iksy konyc shury jfx df cfa vI njrIN pYNdf.asIN vI bfr bfr puwCxf, mMmI ikMnf ku dUr rih igaf qy mMmI df vfr Auho jvfb bs QoVHf ijhf hor, Auh njLr afAuNdf,asIN awKF cOVIaF krky vyKx dI koisLsL krnI qy sLfm df vylf hoxf.

  dUjy pfsy pqf vI nhIN sI huMdf ik pRfhuxy af rhy, ikAuNik Pon nhIN sI huMdy aqy icwTI kdy phuMcdI kdy nF, bysLk awj AuhnF GrF ivwc jIvn dIaF sB shUlqF mOjUd hn,pr Aus vkq sfeIkl qoN isvf koeI hor sfDn nhIN huMdf sI,so awgy lYx afAux df svfl hI pYdf nhIN huMdf sI.

jdoN QoVHI dUr rih jfxf,koeI 100 ku mItr dI ivwQ qy qF AuhnF dUroN vyK ky sB bwicaF ny Bwjy afAuxf qy boldy afAuxf BUaf afeI BUaf afeI qF bwicaF dIaF Auh imlxIaF kwcy phy qy clidaF Qwly smfn rwK ky AuQy hI ho jFdIaF, bYg AuhnF ny PV lYxy qy zYzI nUM kuJ rfhq mihsUs hoxI aijhf  rOck mfhOl awj ikwQy vyKx nUM imldf hY.huxirsLqy bhuq hI sMkocvyN qy Apry ho gey hn.imlfpVy sLbd, cfa qy mlHfr ikqy mihsUs nhIN huMdy.

   jdoN jf ky bfkI pRvfr nUM imlxf,bihxf aqy iPr Gr afey pRfhuxy dy mfx vjoN myry vwzy mfmI jI ny bfhr ivhVy ivwc izwTy mMjy qy kwZI hoeI nvIN cfdr vflf ibsqrf ivCf ky ibTfAuxf.Auh sfry pl myrI aWKF aqy XfdF ivwc kYd ny, mfmI jI df ivhVy ivwc kfhlI-kfhlI qurnf,rfq dy rotI pfxI df pRbMD krn dI iPkr ik ikqy koeI nuks nf rih jfvy pr qxfa iblkul nhIN, KusLIaF Biraf iPkr huMdf sI.

   sfry pRvfr ny afly duafly kwTy ho ky bih jfxf,dyr rfq qwk bih ky lMmIaF gwlF krnIaF,sB nUM Xfd krnf,ivCiVaF nUM vI, aqy hoeIaF bIqIaF nUM vI,pr awj nf lMmIaF gwlF rhIaF qy nf dyr rfq qwk jfgxf-hF iPr vwKrI gwl hY,dyr rfq qwk Pysbuwk aqy vtsYp qy jrUr lwgy rih skdy hF,axdyKy, axjfxy irsLiqaF qy vkq aqy njLr brbfd krdy.

   kuwJ gwlF Aus Gr dIaF jo myry nfl hI sMbMiDq ik sB myry qoN 10qoN 15 sfl qwk vwzy hox krky mYN AuhnF dy iDafn df kyNdr huMdI sI, myrIaF bflpn dIaF gwlF nUM iDafn nfl suxnf,iPr hwsxf,BfvyN mYnUM Xfd nhIN ieh sB kuJ pr AuhnF dy dwsx muqfbk ik mYN pfxI nUM pflU kihMdI sI qF Aumr dy ies dOr ivwc jdoN myry bwcy vI vwzy ho rhy ny, mYN kdy jfvF qF hr vfr pflU pIvyNgI kihxf, myry bcpn nUM sfhmxy ilaf KVf krn vrgf huMdf.Aus kwcy phy qy dOVnf,qurnf awj vI Xfd hY qy hux kfr rfhIN jdoN Aus rfsqy qoN gujLrdy hF qF idl krygf ik ieQy Auqr jfvF  qy rihMdf 100 mItr qur ky jfvF ijvyN Aus kwcy phy nfl awj vI sFJ hovy.pr mYN aijhf kdy nhIN kr skI.

 iqMn GrF df nfnkf hY myrf,KyqF ivwc iewkly Gr dUr ikqy ikqy koeI hor Gr-hux qF BfvyN kfPLI vsoN hY afly duafly qy mYnUM ieMJ jfpdf ijvyN dunIaF ies qoN awgy nhIN hY bhuq Coty huMidaF eynf ku Xfd hY ik jdoN mMmI ny kihxf ik qyry mfmy bVI hI dUr ny qF sLfied ieh Ausdf asr hI hovygf.ikAuNik AudoN dunIaF dI lMbfeI,cOVfeI qy BUgol bfry koeI igafn nhIN sI qy myrI dunIaF dI lMbfeI myry nfnikaF dy Gr qwk hI Kqm ho jFdI sI.ieh gwl jdoN mYN afpxy mfmy dy bwicaF nUM dwsI qF Auh bhuq hwsy qy mYnUM awj vI CyVdy ny ik ieh qF dunIaF df afKrI pVfa hY.

   AuhnF dy Gr qoN skUl 3 ku ik:mI: dI dUrI qy sI.sfry svyry iewkTy 7-8 jxy pYdl skUl jFdy sI,mYnUM vI nfl lY ky jfxf, kdy iksy dI jmfq ivwc, kdy iksy dI, sfiraF nfl myrI pCfx krvfAuxI ieh sfzI BUaf jI dI kuVI aMimRqsr qoN afeI, sfrf idn ibqf ky AuhnF hI sPr qih krky iPr vfps afAuxf.Qkfvt, idl nf lwgxf,jF awj dy bwicaF dy buwlF qy inwq rihMdf sLbd boirMg,bor ho gey-bfry kuJ pqf nhIN sI.koeI vyKx nUM tI[vI nhIN sI, smfrt gyms nhIN sI, iPr vI idl AuQy lgdf sI aqy Gr vfps afAuxf vflf idn bVf boJl huMdf.

  AuhnF sfd murfdy GrF aMdr iewk iKwc huMdI sI,GrF dI sjfvt ivwc koeI bjLfrI cIjF dI QF nhIN sI pr klfqmk hwQF dI Coh jrUr sI, vwzy mfmI dy Gr dy cONky Auqy icwtI imwtI dy proly dI ZlfvIaF DfrIaF,iewk sLyr dI mUrq aqy hor keI qrFH dI KuxvIN klfkfrI mfmI jI dy hwQ dI sucwjqf slIkf aqy hunr dI gvfhI BrdI.ivckfrlI mfmI jI dI imwtI dI iewk BVolI ivwc aftf qy kuJ dysI aFzy rwKy huMdy sI.sfnUM Kfx nUM dyxy,afnfkfnI krn qy kihxf, Kf lAu, mfimaF kol jfvFgy, moty ho ky afvFgy.nhIN qy qyrI dfdI afKUU sfzy inafxy ilsy ho gey.ikAuN bIbI? AuhnF df mMmI nUM bIbI kihxf bVf vDIaf lgdf.

  mDU mwKIaF df iewkTf kIqf sLihd ieh BUaf jI qusIN lY jfxf inwkIaF inwkIaF sOgfqF pr aMqF dIaF kImqI.sB dy GrF ivwc pfxI dy itAUbvYwl, cubwcy,inMm qy DrykF dy ruwK,afly duafly dIaF PslF sB  Xfd hY, mYnUM sfrI ilKq ivwc nfnI df ijLkr BfvyN nhIN afieaf.pr sfry pirvfr ivwc nfnI df hI rup sI.mYN awTvIN jmfq ivwc pVdI sI, jdoN Auh gujLr gey,bhuq hI cMgI sKsLIaq,svfs-svfs ismrn krn vflI. AuhnF df sfzy Gr afAuxf aqy keI keI idn rihxf, mMjy qy bih ky rUp bsMq dI khfxI AuhnF koloN keI vfr suxI aqy iPr iksy koloN nhIN suxI.DuMdlf-DuMdlf AuhnF dy ichry df aks Xfd hY.

   igly isLkvy Aus vkq vI hoxgy,irsLiqaF ivwc,pr bwicaF nUM iehnF df aihsfs nhIN huMdf.mYN qF nfnI dy ivhVy ivwc gujLfry afpxy aihsfs klmbwD kIqy.ijLMdgI gujfridaF bVf kuJ bdl igaf.keI qrFH dy Auqrfa cVfa afey,AuhnF hI irsLiqaF qoN dUrIaF vI hoeIaF,isLkfieqF vI pr AuhnF ipafr dy plF dy sfhmxy bfkI sB bhuq byarQ aqy bOxf hY.qy AuhI pl awj hI KusLIaF-gmIaF qy iKwc ky AuQy lY hI jFdy hn.

 awj dy bdlvyN dOr ivwc vI aijhI apxwq kfiem rwKI jfvy qF ijLMdgI kfPI suKflI aqy qxfa mukq ho skdI hY.

 

jspfl kOr

mjITf roz , aMimRqsr.

Pon: 9464020767

 


Bfrq ivwc iks qrHF viDaf 'mnUM smRqI' df mhwqv - rfjIv locn

mnUM smRqI nUM awj ijnHF mhwqvpUrx mMinaf jFdf hY Ausdy leI iqMn gwlF ijLMmydfr hn. pihlf, Bfrq AuWqy fsn krn vflI aMgryF dI kMpnI ijnHy ies grMQ nUM ihMdUaF df mUl grMQ mMn ilaf. dUjf, bnfrs dy pMizq, ijnHF ny aMgryF dI kMpnI nUM ieh iswiKaf idwqI ik mnUM smRqI hI ihMdU smfj df mUl grMQ hY ijsdy afDfr AuWqy ihMdU smfj cwldf hY. ieh vfikaf 1770-1780 dy dhfky df sI. qIjf, joqIbf Puly aqy BImrfE aMbyzkr.

          Puly ny afpxy anyk lyKF aqy kivqfvF ivwc mnUM smRqI dI krVI aflocnf kIqI sI aqy aMbyzkr ny gLuwsy ivwc ies grMQ nUM sfV ky dy aqy smfj qoN ies df asr qm krn dy ivcfr AuWqy aml kIqf sI. aMdr dI gwl qF ieh sI ik Bfrq dy ieqhfs ivwc bnfrs dy bRfhmxF dy ielfvf ijafdfqr lok mnUM smRqI dy afDfr AuWqy nf qF afpxf jIvn gufrdy sn, nf iesnUM jrUrI mMndy sn aqy nf hI koeI ies nUM pVHdf sI. ieh jrUr sI ik aMgryjLF ny afpxI kort kcihrI dy dIvfnI mukdimaF ivwc kdy kdfeIN mnUM smRqI df shfrf ilaf.

          ihMdU smfj dy bfry ivwc apxI rfey bxfAux ivwc kdy-kdy mnUM smRqI ivwc khIaF geIaF gwlF nUM afDfr mMn ilaf igaf. afiKrkfr mUl rUp ivwc mnUM smRqI dIvfnI mfmilaF AuWqy iliKaf igaf grMQ qF sI hI. ies ivwc krjLf, hwkF aqy vfirsI afid AuWqy keI inXm sn. ieh gwl vwK hY ik asl ivwc ihMdU smfj dy lok dIvfnI mfmilaF nUM sulJfx leI mnUM df nhIN sgoN hor bdlvIN nIqI df iesqymfl krdy sn. ieh gwl jrUr hY dI ies nIqI ivwc keI vfr ieh ikhf igaf ik Auh mnUM jI dy grMQ AuWqy afDfirq hY. lyikn Aus ivwc pRmuKqf mnUM smRqI dy ivcfrF nUM nf dyky, lok prMprfvF AuWqy ijLafdf jor idwqf igaf sI.

          iPr lok mnUM smRqI df iesqymfl ikAuN nhIN krdy sn, iesnUM koeI Kfs mhwqv ikAuN nhIN idMdy sn? ieh smJx leI sfnUM mnUM smRqI nUM pUrx rUp ivwc pVHnf pvygf aqy Aus nUM Ausdy smfijk sMdrB ivwc smJxf pvygf.

          koeI do hjfr sfl pihlF bRfhmxF ny mnUM smRqI dI rcnf Aus vkq kIqI jdoN dy ivwc bRfhmxF aqy bRfhmxvfdI ivcfrF df asr qm ho irhf sI. bRfhmxF dIaF pRfptIaF aqy rIqI irvfjF nUM vI lokF ny iewk pfsy rwK idwqf sI aqy boDI sMG pRmuwK ho cuwikaf sI. aijhy hflfq ivwc, bRfhmxF ny ieh grMQ bxfieaf aqy ies ivwc AunHF ny ieh ikhf ik bRfhmx hI smfj ivwc swB qoN AuWqm hY. iehnF ivwc vI AuWc drjy df Auh bfhmx hY jo grIb hY, ijs dy hwQ ivwc swqf nhIN hY, jo bs afpxy mn df mfilk hY. ieh vI ikhf igaf ik bfhmx dy nfl BYVf krn vfly df bhuq BYVf hovygf.smfj dy hor vrgF leI anykf inXm bxfey ik Auh bfhmx nUM iks qrHF pRmfqmf vFg mMnx. ieh lflc vI idwqf igaf ik jykr ies jnm ivwc sB gwl mMnogy qF agly jnm ivwc fied quhfzy nfl kuwJ 'awCf' ho jfvy.

          aOrqF dy bfry ivwc vI kuwJ gwlF khI geIaF. ieh dwisaf igaf ik Auh iks qrHF afdmIaF qo skMzrI Bfv hyTly drjy dIaF hn aqy afdmIaF qoN hIxIaF hn aqy brfbr drjy dIaF hwkdfr nhIN hn. aOrqf nUM mnUM smRqI ivwc 'gOx' ikhf igaf hY. pr ieh vI ikhf igaf hY ik iksy nUM 'gOx' kihxf iewk vwKrI gwl hY, Ausdf asl ivwc 'gOx' hoxf dUjI gwl hY.

          so afdmIaF nUM icqfvnI idwqI geI ik Gr dI sfrI iewjLq pqnI dy hwQ hY. jy nrfj ho geI qF mihmfn df TIk nfl svfgq nhIN krygI aqy Grvfly dI nwk ktygI. TIk qrHF nf rwiKaf qF iksy hor dy nfl Bwj vI skdI hY. Auh afdmI, ijsdI nr dUjy dI aOrq AuWqy hovy, Aus nUM smJfieaf igaf ik iesdy PlsrUp jo muMzf hovygf Auh Ausdf puwqr nhIN mMinaf jfvygf. sgoN aOrq dy pqI df puwqr hI kihlfeygf aqy puwq dy Gfty ivwc afdmI puwqr nfm krky nrk ivwc jfvygf.

19vI sdI ivwc dy ivwc iewk hor bdlfv afieaf. swqf dI Bff aMgryI bx geI. hflFik ikqfbI igafn aqy awKr igafn hux mUl rUp ivwc bRfhmxF aqy AuWcI jfqIaF dy hwQ ivwc sI, so AunHF ny qyjI nfl afpxy afp nUM ies nvyN mfhOl ivwc Zfl ilaf. aMgryI jfxn vfly lokF ny BfrqI swqf ivwc phuMc dl bxfeI. hflFik Auh lwgBwg sfry bfhmx sn, so hux ienHF lokF nUM bfkI smfj AuWqy afpxf pRBfv pwkf krn df mOkf iml igaf.

          afpxI srytqf Bfv AuWqmqf nUM Dfrimk jfmf dyx leI Auh ieh cflbf ivcfr PYlfAux lwgy ik mnUM smRqI hI ihMdU smfj df mUl grMQ hY aqy Aus ivwc drsfey gey bRfhmx dy pRBfv nUM sB lokF nUM mMn lYxf cfhIdf hY.

          jdoN 1870 dy dhfky ivwc joqIbf Puly dilqF, KyqIkfrF aqy Kyq mjLdUrF dy ox nUM vyK ky bycYn hoey, qF AunHF ny BtjI-syTjI dy pRBfv (zOmInysLn) AuWqy hmlf kIqf aqy ies dy smrQn ivwc KVy ies grMQ, 'mnUM smRqI' dy bfry ivwc vI kfI burf Blf ikhf.

 (anuvfd: prmjIq sMDU)

 


koihnUr hIrf iksdf: Bfrq jF pfiksqfn df?

- ivnIq Kry

pfiksqfn ivwc lfhOr dI iewk adflq ny koihnUr hIry nUM ieMglYNz qoN pfiksqfn ilafAux dI mMg krn vflI iewk arjLI nUM svIkfr kr ilaf hY. jfvyd iekbfl jfPrI dI ies mMg ivwc ikhf igaf hY ik ieMglYNz ny mhfrfjf rxjIq isMG dy poqry dlIp isMG qoN koihnUr Koh ilaf sI aqy ieMglYNz df koihnUr AuWqy koeI hwk nhIN hY.

          ies qoN pihlF Bfrq vloN vI aijhI mMg AuWTdI rhI hY lyikn ieMglYNz srkfr aijhI mMg nUM apRvfn kr cuwkI hY. mMinaf jFdf hY ik ieh hIrf 1848 dI ieMglYNz-iswK lVfeI dy bfad ieMglYNz dy hwQ Aus vkq afieaf jdoN nbfilg dlIp isMG ny ies nUM brqfnvI fskF nUM sONp idwqf sI. AudoN qoN koihnUr brqfnvI mhFrfxI dy qfj ivwc lgf hoieaf hY.

          lfhOr qoN 77 sflF dy jfvyd iekbfl jfPrI ny ikhf, "dlIp isMG nUM jdoN htfieaf igaf qwd Auh sfzy pMjfb dy rfjy sn. iPr eIst ieMzIaf kMpnI ny AunHF qoN koihnUr lY ilaf. koihnUr hIrf aPgfinsqfn dy bfdfh ny sfzy lfhOr dy bfdfh rxjIq isMG nUM qohPy dy qOr AuWqy idwqf sI. bfad ivwc khfxI bxfeI geI ik ieh hIrf dlIp isMG ny aMgryjLF nUM dy idwqf. ieh koeI qohPf nhIN sI. ieh hIrf AunHF qoN jbrn ilaf igaf sI."

          jfvyd iekbfl jfPrI kihMdy hn ik ies hIry dI corI lfhOr qoN kIqI geI ies leI koihnUr AuWqy Bfrq nfloN ikqy ijLafdf pfiksqfn df hwk hY. AuWDr idwlI dy ieiqhfskfr pRoPYsr irjvfn kYsr ies pfiksqfnI dfhvy nUM frj krdy hn. irjvfn kYsr kihMdy hn, "pfiksqfn 1947 dy bfad hoNd ivwc afieaf aqy Aus qoN pihlF jo vI sI Auh sB ihMdusqfn df hY. koihnUr df qfrIKI irqf ihMdusqfn nfl hY."

          105 kYrt df koihnUr krIb 150 sfl qoN ijLafdf vkq qoN brqfnvI qfj df ihwsf irhf hY. ieh hIry df mUl vjLn 720 kYrt sI.

          19vI sdI ivwc iswK rfjf mhfrfjf rxjIq isMG ny aPgfinsqfn muihMm dy dOrfn iesnUM hfsl kIqf sI. bfad ivwc AunHF ny afpxy afp nUM pMjfb df rfjf Goiq kr idwqf. jdoN rxjIq isMG mOq dy krIb sn qwd AunHF ny koihnUr nUM AuVIsf dy iewk ihMdU mMidr nUM dyx dI gwl vsIaq ivwc ilKI, lyikn AunHF dI mOq dy bfad brqfnvI fskF ny vsIaq AuWqy aml nhIN kIqf.

          ieMglYNz df dfavf hY ik nbfilg dlIp isMG ny koihnUr kfnUMnI afDfr AuWqy AunHF nUM idwqf, lyikn BfrqI ieiqhfskfrF dI dlI hY ik aijhf nhIN hoieaf aqy dlIp isMG nUM koihnUr dyx leI mjbUr kIqf igaf sI. lMby smyN qoN koihnUr dI Bfrq vfpsI leI muihMm clfAux vfly jfx pihcfxy pwqrkfr kuldIp neIar dy muqfbk sB qoN pihlF jrUrI hY ik koihnUr nUM vfps ilafieaf jfvy aqy bfad ivwc ies gwl AuWqy sihmqI ho skdI hY ik ies nUM Bfrq dy kol rwiKaf jfvy jF pfiksqfn dy kol. lyikn pRoPYsr kYsr ies nfl sihmq nhIN hn aqy Auh kihMdy hY ik koihnUr AuWqy Bfrq df hI hwk hY. Auh kihMdy hn ik kI ieh mMg smyN dI brbfdI hI nhIN ikAuNik brqfnvI srkfr pihlF hI koihnUr vfps kIqy jfx qoN ienkfr krdI rhI hY?

          jfvyd iekbfl jfPrI mMndy hn ik mfmly ivwc dyr ho skdI hY, lyikn koihnUr nUM vfps ilafAux sMBv hY. jfPrI kihMdy hn, "mYN ieh nhIN kih irhf hF ik ies hIry nUM qurMq pfiksqfn Byj idwqf jfvy. pfiksqfn ivwc qF pihlF hI luwtmfr ieMnI ho rhI hY. jykr hIrf iewQy af jfvygf qF AusdI jgHf iewQy nklI hIrf rwK dyxgy aqy aslI hIrf lY ky AuWQoN Bwj jfxgy. ieqhfs bdlx ivwc vkq lwgdf hY." Auh ienHF dosLF qoN vI ienkfr krdy hY ik AunHF ny ieh mMg isrP pRcfr jF aKLbfrF ivwc afpxf nf bxfAux leI hI drj krvfeI hY. Auh kihMdy hn, "pfiksqfn srkfr ny myry AuWqy do ikqfbF CfpIaF hn. myry AuWqy krIb 18 ikqfbF pihlF hI Cp cuwkIaF hn. mYnUM pbilistI dI jLrUrq nhIN hY."

 


Bfrq ny pfiksqfnIaF dI kroVF dI jfiedfd df ilaf mfilkfnf hwk - aquwl cMdrf

hfl hI ivwc 'soDy dusLmx jfiedfd afrzInYNs' 2016 nUM rftrpqI dI mnUrI imlx dy bfad krIb 2050 sMpqIaF df mfilkfnf hwk hux Bfrq srkfr nUM iml igaf hY. 1968 dy 'dusLmx jfiedfd afrzInYNs' dy muqfbk aijhI sMpwqIaF dI rwKvflI Bfrq srkfr dy ijLMmy huMdI hY. AuWqr pRdy dy rfjy mhmUdfbfd dy nfm jfx vfly muhMmd afmIr muhMmd fn dy nfl hI Auh BfrqI nfgirk ijnHF dy irqydfr btvfry dy bfad jF iPr 1965 jF 1971 lVfeI dy bfad Bfrq Cwzky pfiksqfn dy nfgirk bx gey sn, AunHF dI jfiedfd 'dusLmx jfiedfd' dy dfiery ivwc af geI hY. hux Auh aijhI jfiedfd nUM nf qF vyc skxgy aqy nf hI iksy nUM dy skxgy. soDy afdysL dy qihq ieh mfilkfnf hwk 1968 qoN mMinaf jfvygf, jdoN ieh knUMn bixaf sI.

pfiksqfn nfl 1965 ivwc hoeI lVfeI dy bfad 1968 ivwc dusLmx jfiedfd (surwiKaf aqy rijstrysLn) aYkt pfs hoieaf sI. ies aYkt dy anusfr jo lok btvfry jF 1965 aqy 1971 dI lVfeI dy bfad pfiksqfn cly gey sn aqy AuWQy dI nfgirkqf lY leI sI, AunHF dI sfrI acl jfiedfd 'dusLmx jfiedfd' Goiq kr idwqI geI sI. ies aYkt nUM rfjf mhmUdfbfd ny adflq ivwc cuxoqI idwqI sI aqy supRIm kort ny AunHF dy pwK ivwc PYslf suxfieaf sI. lyikn dusLmx jfiedfd soD afrzInYNs 2016 dy lfgU hox aqy 'dusLmx nfgirk' dI nvIN pirBff dy bfad ivrfsq ivwc imlI aijhI sMpwqI AuWqy BfrqI nfgirkF df mfilkfnf hwk qm ho igaf hY.

          lKnAU, muMbeI aqy hYdrfbfd smyq keI QfvF AuWqy dusLmx jfiedfd df mfilkfnf hwk hux rwiKak XfnI Bfrq srkfr nUM iml igaf hY. rfjf mhmUdfbfd dy ipqf 1957 ivwc pfiksqfn cly gey sn[ nvyN aYkt dy bfad AunHF dI lKnAU, sIqfpur aqy nYnIqfl siQq kroVF dI jfiedfd AuWqy iewk vfr iPr mfilkfnf hwk kstozIan (rwiKak) df ho igaf hY. mhmUdfbfd lKnAU dy njdIk sIqfpur ijlHy dI vwzI qihsIl hY. lKnAU ivwc rfjf mhmUdfbfd dIaF sMpwqIaF ivwc btlr pYlys, mhmUdfbfd hfAUs aqy hjrqgMj ivwc keI dukfnF hn. AuQy hI sIqfpur dy ijlfiDkfrI, puils muKI aqy muwK mYzIkl aiDkfrI dy Gr vI rfjf mhmUdfbfd dIaF sMpwqIaF df ihwsf hn. rfjf mhmUdfbfd dI aijhI sMpwqIaF dI kul igxqI 936 hY. 1968 dy dusLmx jfiedfd aiDinXm dy anusfr aijhI sMpwqIaF dI rwiKak srkfr huMdI hY. 1973 ivwc afpxy ipqf dI mOq dy bfad rfjf mhmUdfbfd, aXuwiDaf BUsMpwqI aYkt 1869 dy qihq Ausdy vfirs hUmdy  hoey Aus ny sMpwqIaF AuWqy afpxf aiDkfr mMigaf sI. lMmI mukdmybfjI  dy bfad 2005 ivwc rfjf mhmUdfbfd supRIm kort ivwc afpxI hor aijhIaF sMpwqIaF qoN dusLmx bd htvfAux ivwc sPl hoey sn ijsdy bfad AunHF nUM AuWqr pRdy aqy AuqrfKMz dy nYnIqfl dI afpxI jfiedfd AuWqy mfilkfnf hwk imilaf igaf sI. rfjf mhmUdfbfd kihMdy hn,  "ies lVfeI ivwc Auh iekwly nhIN hn aqy keI aijhy hor vI hn jo ies aYkt dy bfad afpxI jfiedfd AuWqy mfilkfnf hwk guafcx nfl afpxy hI dy ivwc dUjydrjy dy nfgirk ho jfxgy. afmIr muhMmd fn dy byty alI fn kihMdy hn ik ieh mOlk aiDkfr df CwlxI krnf hY. alI fn kihMdy hn ik aYkt qF aYmrjYNsI hflq ivwc ilafieaf jFdf hY aqy hux aijhI ikhVI aYmrjYNsI hflq sI ik aYkt df shfrf lYxf ipaf.

          AuWqr pRdy fsn ivwc pRmuwK mfmlf skwqr, sury cMdrf ny ies AuWqy kuwJ vI kihx qoN ienkfr kr idwqf. AunHF df kihxf hY ik huxy qwk asIN iesdy bfry ivwc isrP aKLbfrF ivwc piVHaf hY, jdoN qwk sfzy kol aYkt dI kfpI nhIN af jFdI asI ies AuWqy kuwJ nhIN kih skdy.

          lKnAU dy hjrqgMj siQq iewk oarUm dy mfilk sMdIp kohlI  jo suprIm kort ivwc rfjf mhmUdfbfd dy mukdmy smyN hfjLr sn, ies aYkt qoN kfI Auqfihq hn ikAuNik AunHF df oarUm rfjf mhmUdfbfd dI jfiedfd df ihwsf hY. sMdIp kohlI kihMdy hn ik 2010 ivwc vI aYkt afieaf sI aqy Aus AuWqy sMsd ivwc ibl pfs hoxf sI jo nhIN ho sikaf sI aqy AunHF nUM afs hY ik ies vfr ibl pfs ho jfvygf. rfjf mhmUdfbfd df ielfm hY ik ies knUMn dy ipwCy iksy dI glq iewCf hY. Auh kihMdy hn ik muMbeI ivwc kroVF dI 'dusLmx jfiedfd' nUM kuwJ lwK ivwc vyc idwqf igaf sI.

          pfiksqfn nfl 1965 ivwc hoeI lVfeI dy bfad dusLmx jfiedfd (surwiKaf aqy ristrysLn)  aYkt pfs hoieaf sI aqy Ausdy bfad pihlI vfr AunHF BfrqI nfgirkF nUM jfiedfd dy afDfr AuWqy 'dusLmx dI RyxI' ivwc rwiKaf igaf sI ijnHF  dy pUrvj iksy 'dusLmx' rftr  dy nfgirk rhy hox. ieh knUMn kyvl AunHF dI jfiedfd nUM lY ky hY aqy ies qoN AunHF dI BfrqI nfgirkqf AuWqy iesdf koeI asr nhIN pvygf. Xfd rhy 1965 dI lVfeI qoN bfad qfsLkMd smOJqf hoieaf sI aqy dohF dysLF ivwc aijhI sMpqI nUM gwlbfq rfhIN hwl kwZ ky lYx dyx krn dI mwd pfeI geI sI pr pfiksqfn ny 1971 ivwc aijhI sfrI sMpqI afpxy kbjLy ivwc kr leI sI.

 


bwcy pYdf krnf bMd krn mihlfvF -qslImf nsrIn

(muMzy nUM jnm dyx df mqlwb hY BivwK dy aiqafcfrI nUM jnm dyxf aqy kuVI nUM jnm dyx df mqlwb hY BivwK ivwc ox dI ikfr nUM jnm dyxf qslImf)

          suixaf hY mhfrftr ivwc axcfhIaF bwicaF nUM 'nkuf' kihky bulfAuNdy hn. axcfhIaF qF lVkIaF hI huMdIaF hn aqy axcfhf hox dI vjHf nfl kuwK ivwc hI AunHF dI hwiqaf kr idwqI jFdI hY. jnm dy bfad vI AunHFnUM jLmIn ivwc dPn kr idwqf jFdf hY. lVkIaF nUM ijMdf dPn krndI sMsikRqI qF bhuq purfxI hY. hux mhfrftr srkfr ny ienHFlVkIaF leI iewk aMdoln urU kIqf hY aqy iesdy qihq ivvsQf kIqI jfvygI ik ienHF bwcIaF nUM 'nkuf' nf kihky sgoN dUsry aslI nfm hI pukfiraf jfvy. ieQy svfl ieh pYdf huMdf hY ik kI hjfrF sfl dI prMprf nUM ies qrHF jbrn bdlnf mumikn hY? knUMn bxfky nkuf nUM iksy dUjy nfm nfl pukfrn df ieMqjLfm kr vI idwqf jfvy qF kI ijnHF kfrxF krky axcfhI bwcIaF huMdIaF jF bxdIaF hnAunHFnUM bdln dI koeI ivvsQf ho rhI hY ? smfj aqy prvfr ivwc lVkIaF nUM ijs BUimkf leI mjbUr kIqf jFdf hY Auh pUry nfrI smfj nUM hI axcfhf bxfey rwKx df sB qoN vwzf kfrn hY. lVkIaF nUM Xon vsqU, aOlfd pYdf krn dI mIn aqy purF dI dfsI mMinaf jFdf hY. lVkIaF hux vI pqIaF dI injI jfiedfd hn ies vjHf nfl smfj df hr afdmI ieh iDafn rwKdf hY ik kuVI ikwQy geI, iksdy nfl geI, iksdy nfl suwqI, Ausny kI pfieaf hY, kI KfDf aqy kI pIqf. isrP iDafn hI nhIN rwiKaf jFdf,  Aus AuWqy PYsly vI Tosy jFdy hn, AusnUM Aupdy idwqf jFdf hY aqy AusnUM sjLf dyx dI ivvsQf vI kIqI jFdI hY. lVkIaF prvfr, Drm, smfj, rfjnIqI - sB jgHf axcfhIaF hn. lVkIaF nfrI ivroDI aqy mrdvfdI smfj ivwc hr pl joKm cukdIaF hn. AunHF nUM Xon ihMsf df ikfr qF jnm dy bfad qoN hI hoxf pYNdf hY. awjkwlH qF rfh cwldIaF lVkIaF nUM agvfh krky AunHF dy nfl sfmUhk blfqkfr kr idwqf jFdf hY. AunHF dy leI bs, tRyn,  skUl, kflj, afiPs, adflq - koeI jgHf surwiKaq nhIN hY. ienHF nUM ivafh dy vkq dhyj dyxf huMdf hY, iPr vI Auh surwiKaq nhIN hY. pqI nUM hor ijLafdf dhyj cfhIdf hY iesleI AunHF AuWqy srIrk aqy mfnisk ulm huMdf rihMdf hY aqy aOrqF nUM jlfky mfr idwqf jFdf hY. lVkIaF df jIvn jnm dy TIk bfad qoN hI kiTnfeI Biraf huMdf hY. kOx mF afpxI DI nUM jfx-buwJky ies drd BrI dunIaf ivwc ilafAux cfhygI?

          keI aOrqF afpxIaF hoc vflIaF bytIaF nUM BrUx ivwc hI mfr idMdIaF hn. hr kuVI nUM grBpfq df aiDkfr hY jykr AusnUM lwgdf hY ik ieh DrqI, ieh dy,ieh smfj lVkIaF dy rihx lfiek nhIN hY qF Auh grBpfq krvf skdIaF hn. lVkIaF qoN grBpfq krfAux df hwk Kohxf mnuwKI aiDkfrF dI AulMGxf hY. smfj ivwc jo lok axcfhIaF bwcIaF nUM jnm dyxf nhIN cfhuMdy, AunHF nUM purF dy hwQoN apmfinq, byiewjq aqy AunHF dy ox df ikfr nhIN bxfAuxf cfhuMdy,AunHF dy aijhf nf cfhux dI vjHf sf hY aqy  AunHF dI aijhIaF ancfhIaF bwcIaF nUM jnm nf dyx dI iewCf dy ipwCy dlI hY aqy qrk hY. AunHF dy AuWqy ilMg anupfq TIk krn df boJ pfAuxf TIk nhIN. ies smfj ivwc jykr purK axcfhy huMdy, purK hox dI vjHf nfl AunHF df ox huMdf, AunHF AuWqy ulm huMdf qF aOrqF muMizaF nUM jnm dyx df ivroD jLrUr krdIaF.mYnUM nhIN lwgdf ik ijs smfj ivwc pVHIaF-ilKIaF lVkIaF vI nfrI ivroDI kMm krdIaF hn, Aus smfj ivwc aOrqF nUM CyqI hI smfn aiDkfr iml jfvygf.awj aOrqF 'krvf cOQ' aqy 'sMDUr Kylf' vrgy qrHF-qrHF dy purK pwKI iqAuhfrF ivwc Bfg lYNdIaF hn. iesqrIaF pqIaF dI lMmI Aumr leI 'vrq' rwKdIaF hn,AunHF dy 'mMgl'  leI mMglsUqr pihndIaF hn, sMDUr lgfAuNdIaF hn aqy MK dIaF cUVIaF pihndIaF  hn. purF nUM aOrqF leI koeI vrq nhIN rKxf pYNdf. pqnI dy mrn AuWqy pqI nUM nvIN aOrq imlygI, nvIN aOrq dy nfl aqy pYsf imlygf. ieQy iewk apvfd vI msLhUr hY ik 'aBfgy lokF dI gF mrdI hY aqy BfgFvfilaF dI pqnI'. sqI pRQf kfnUMnI qOr AuWqy qm ho cuwkI hY pr dUjy rUpF ivwc awj vI mOjUd hY. lwgBwg hr dy ivwc aOrqF dUjy drjy dIaFnfgirk hn. iesqrIaF ikqy vI surwiKaq nhIN hn. purF AuWqy vI ulm huMdf hY, pr Auh purK hox dI vjHf nfl nhIN huMdf.ienHF swcfeIaF dI vjHf nfl aOrqF hor aOrqF nUM jnm dyxf nhIN cfhuMdIaF. iesqrIaF AuWqy ulm AunHF dy iesqrI hox dI vjHf nfl huMdf hY. Auh KLud aOrq hox df drd Bugq rhIaF hn. ilhff hor aOrqF nUM jnm nhIN dyxf cfhuMdIaF. jykr mYN iksy bwcy nUM jnm idMdI qF DI nUM jnm dyx qoN pihlF do vfr socdI hF. hF ,  mYN nfrIvfdI huMdy hoey vI nhIN cfhuMdI ik nfrI ivroDI smfj ivwc afpxI DI nUM rofnf blfqkfr, Xon ihMsf, GrylU ihMsf df ikfr huMdy hoey dyKF.

          lVkIaF pYdf krn df dbfa aOrqF AuWqy nhIN pfieaf jfxf cfhIdf hY iesdy bjfey purK pRDfn smfj dI jgHf mfnvqfvfdI jF smfnqf AuWqy afDfirq smfj dI AusfrI kIqI jfxI cfhIdI hY. skUlF ivwc aOrqF nUM smfn aiDkfr dyx df kors jrUrI kr dyxf cfhIdf hY. hr bwcf ieh vyKy ik purK-iesqrI dy aiDkfr smfn hn. bwcy ieh mihsUs krn ik mfqf-ipqf mfilk-ulfm dI hYsIaq ivwc nhIN hn. Auh smfn mnuwK hn aqysMgI- sfQI dI hYsIaq nfl rih rhy hn. myrf qF mMnxf hY ik ies nfrI ivroDI smfj ivwc aOrqF nUM bwcy nUM jnm dyxf hI bMd kr dyxf cfhIdf hY.  muMzy nUM jnm dyx df mqlwb hY BivwK dy aiqafcfrI nUM jnm dyxf aqy kuVI nUM jnm dyx df mqlwb hY BivwK ivwc ox dI ikfr nUM jnm dyxf.

          nfrI ivroD smfj ivwc aOrqF nUM kRFqI krnI cfhIdI hY aqy ies kRFqI df nfm hovy 'nfjnm'.

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here